Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

Τελικό Συνεργατικό Παραμύθι (Διαδικασίες στο 4ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω & 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας)

Την Τρίτη 26 Μαϊου 2015, οι συνάδελφοι από το Νέο Ηράκλειο μας έστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρώτο κομμάτι ιστορίας που είχαν δημιουργήσει:

Η αποστολή ήταν προκλητική για το Αιγάλεω.  Οι ιδέες για το πως θα συνεχίσουμε το παραμύθι ήταν πολλές και καταγράφονταν με περίσσια προσοχή από την κ. Θεώνη.
Ήταν αρκετά συγκινητικό και όμορφο το πως οι μαθητές μέσα από το brainstorming
  • ανακαλούσαν και εφάρμοζαν προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις,
  • παρουσίαζαν σε ασυνείδητο επίπεδο κομμάτια του εαυτού τους, με τα οποία ταύτιζαν τον κεντρικό ήρωα της ιστορίας (προβολική ταύτιση)
  • μετέφεραν ιδέες για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αναγνώριση της αξίας και της μοναδικότητας κάθε ανθρώπινου όντος
Όταν η ιστορία (ως γραπτό κείμενο) έφτασε σε ένα ικανοποιητικό σημείο, η διαδικασία σταμάτησε.
Την επόμενη μέρα, η ιστορία είχε καταγραφεί σε φύλλα word και είχε χωριστεί σε νοηματικούς άξονες (7 σελίδες ιστορίας).  Με βάση τον αριθμό των σελίδων χωρίστηκαν και οι μαθητές σε 7 ανομοιογενείς ομάδες (των δύο ή των τριών ατόμων) .  Πριν παραλάβει η κάθε ομάδα το κομμάτι ιστορίας που της αναλογούσε γινόταν σχετική συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για τις εικόνες που περιέγραφε το κάθε κείμενο. Αμέσως μετά η κάθε ομάδα "έπιανε δουλειά" και για την ακρίβεια έπιανε μολύβι, γόμα, ξυλομπογιές και μαρκαδόρους!
Μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια,  σας παρουσιάζουμε με περηφάνεια τη συνέχεια της ιστορίας από το 4ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω: 
Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε από το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας όπου ολοκλήρωσαν το παραμύθι ως εξής:


Τελικό συνεργατικό παραμύθι (Διαδικασία στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Ηρακλείου Αττικής)

Τελικό Συνεργατικό Παραμύθι

Δραστηριότητα τελικής αξιολόγησης
ΣΚΕΠΤΙΚΟ:
     Έχοντας κατά νου ότι στα παιδιά αυτής της ηλικίας όσο αρέσει η ακρόαση παραμυθιών, άλλο τόσο τους αρέσει να δημιουργούν και τα δικά τους παραμύθια προχωρήσαμε στο σχεδιασμό της τελικής δραστηριότητας αξιολόγησης.
    Η ενασχόληση των παιδιών με τον αυτοσχεδιασμό παραμυθιών που δεν υπακούν σε γλωσσικούς κανόνες και στην ορθολογιστική σκέψη, τους προσφέρει πολλά στην πνευματική τους ανάπτυξη, από τη στιγμή που καλλιεργεί τη γλώσσα, τη φαντασία, την εφευρετικότητα και την κοινωνικοποίησή τους. Προϋποθέτει, βέβαια, λειτουργία σκέψης, φαντασίας και λόγου, μια και το παιδί προσπαθεί μέσα από όλο το φάσμα των εμπειριών του να αναδομήσει και να ανασχηματίσει γνωστές αφηγηματικές φόρμες, να βρει αλλά και να επινοήσει τις κατάλληλες λέξεις που θα το οδηγήσουν στο ζητούμενο αποτέλεσμα (Τσιλιμένη, 1996).
      Έτσι λοιπόν, με τους ήρωες του παραμυθιού που επεξεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα θα  δημιουργήσουμε ένα καινούριο φανταστικό παραμύθι (συνεργατική δράση): Το  πρώτο σχολείο, σε ολιγομελείς ομάδες, θα δημιουργήσει ένα κομμάτι ιστορίας, θα το ζωγραφίσει και θα το σαρώσει. Το ανολοκλήρωτο κομμάτι θα περάσει στο επόμενο σχολείο που θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία και τέλος στο τρίτο σχολείο που θα το ολοκληρώσει. Το τελικό προϊόν θα παρουσιαστεί ως ψηφιακό βιβλίο με αφήγηση από τις φωνές των εκπαιδευτικών των τριων συνεργαζόμενων σχολείων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: α) Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, β) να συνειδητοποιήσουν τον δυναμικό τρόπο που σχετίζεται η εικόνα ενός βιβλίου με το αντίστοιχο κομμάτι γραπτού λόγου και να το εφαρμόσουν στην πράξη, γ) να αναπτύξουν την αισθητική τους αντίληψη και έκφραση και να νοιώσουν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: α) Να μάθουν να αξιοποιούν και να συνδυάζουν τις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, β) να μάθουν να ακολουθούν οδηγίες, να τηρούν κανόνες και να εκτελούν ενέργειες με τη σειρά, γ) να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να τις εφαρμόσουν για την ολοκλήρωση ενός ομαδικού έργου.
Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.: Να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες και τα εργαλεία που τους προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα περιφερειακά του και το διαδίκτυο.

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Συνεργατική δραστηριότητα: Realtime Board

Η δραστηριότητα που θα αναλυθεί στην παρούσα ανάρτηση ήταν μια ιδέα που αναδύθηκε κατά τη ροή του έργου ως απόρροια του παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού.
Στόχος του παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού ήταν να οι μαθητές και των τριών σχολείων να ανακαλύψουν σε ταυτόχρονο χρόνο σε κρυψώνες του σχολικού τους κτηρίου τα γράμματα που τους αναλογούσαν προκειμένου να συνθέσουν συνεργατικά τον τίτλο του παραμυθιού "Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού".
Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και την επίτευξη του αρχικού στόχου, προτάθηκε τα γράμματα μεμονωμένα να ανέβουν σε έναν ψηφιακό τοίχο (συνεργατικό εργαλείο web 2.0: realtime board), να ανακατευτούν και οι μαθητές και των τριων σχολείων σε real time  να συνεργαστούν και προσπαθήσουν να τα βάλουν στη σωστή τους σειρά, βλέποντας ο ένας τις κινήσεις του άλλου. Γι' αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε ο παρακάτω ψηφιακός πίνακας


Οι ειδικοί στόχοι που ετέθησαν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν απόλυτα σύμφωνοι με τα Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του νηπιαγωγείου.  Πιο συγκεκριμένα μέσω της εργασίας σε αυτόν τον πίνακα οι μαθητές επιδιώκεται

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: α) Να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν βασικές συμβάσεις του αλφαβητικού μας συστήματος γραφής (π.χ. ότι γράφουμε και διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά, ότι ξεκινάμε με κεφαλαίο γράμμα κτλ), β) Να αναγνωρίσουν τα γράμματα του αλφάβητου (πεζά και κεφαλαία) και να εξασκήσουν τη φωνολογική τους επίγνωση, γ) να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους χρησιμοποιώντας τον φωνολογικό τρόπο γραφής.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: α) Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης μέσω της συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου, β) να μάθουν να ακολουθούν οδηγίες, να τηρούν κανόνες και να εκτελούν ενέργειες με τη σειρά, γ) να εξασκήσουν την οπτική τους αντίληψη, δ) να καλλιεργήσουν τη λογική τους σκέψη κάνοντας τους σωστούς συνδυασμούς κινήσεων για την ολοκλήρωση ενός έργου, ε) να εξασκήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα, στ) να ενισχυθεί η παρατηρητικότητά τους

Ως προς τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών: α) να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού (να τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη: τεχνική "σύρε κι άσε"), β) να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, γ) να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μία μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για διασκέδαση και για παιχνίδι αλλά και για μάθηση.

Το ραντεβού των τριων σχολείων ορίστηκε για την Παρασκευή 29 Μαϊου 2015 και ώρα 09:00 το πρωί. Το έργο μοιράστηκε στα τρία: τα γαλάζια γράμματα ανήκαν στο νηπιαγωγείο του Αιγάλεω, τα ροζ στο νηπιαγωγείο της Ιουλίδας και τα λευκά στο νηπιαγωγείο του Νέου Ηρακλείου!

 Η εργασία δεν ήταν δύσκολη αλλά απαιτούσε απόλυτη συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών και πολύ καλό οπτικοκινητικό συντονισμό και χρήση του ποντικιού. Οι μαθητές ξεκίνησαν να εργάζονται με μεγάλο ενθουσιασμό καθώς έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των συμμαθητών τους από τα άλλα δύο σχολεία, και το αποτέλεσμα γρήγορα τους δικαίωσε

 Στο τέλος, αντιπρόσωποι των μαθητών από τα τρία νηπιαγωγεία κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που τους παρείχε ο συγκεκριμένος ψηφιακός τοίχος κατέγραψαν τα συναισθήματά τους 

Η όλη διαδικασία κατεγράφη με τη βοήθεια του καταγραφικού οθόνης Camtasia από το σχολείο του Νέου Ηρακλείου. Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Δημιουργία κούκλας στο 1ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής

Τα παιδάκια της Μπουμπούς και της Μπαμπαλούς ξεκίνησαν από το 1ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής. Δείτε - σε παρουσίαση Prezi τη διαδικασία κατασκευής τους (σώματα και κεφαλάκια)
και να πώς επέστρεψαν σήμερα στο Νηπιαγωγείο μας ολοκληρωμένα αφού πέρασαν από την Κέα και το Αιγάλεω:

Δημιουργία κούκλας στο 4ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής

Η στάση των αρκούδων στο 4ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω

Δημιουργία κούκλας στο 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας

Οι μαμάδες Μπουμπού & Μπαμπαλού και τα τέκνα αυτών 
πέρασαν από το Νηπιαγωγείο της Ιουλίδας, 
πήραν μορφή και χαρακτηριστικά 
και με μεγάλη αγάπη (και δυσκολία στον αποχωρισμό)  
σας τις επιστρέφουμε να τις ολοκληρώσετε! 
Καλή συνέχεια!